Senate Column Headshots

I have the headshots for Marc’s Senate column